Trường Mẫu giáo Long Hậu

Ban chấp hành CĐCS Trường Mẫu Giáo Long Hậu xây dựng “Không gian văn hóa Công đoàn” Tiếp nối truyền thống - Giữ vững niềm tin - đoàn kết và phát triển.