Trường Mẫu giáo Long Hậu

Giáo dục mầm non luôn xoay quanh các mục tiêu nhằm đảm bảo đem lại những cơ hội tốt nhất, tất cả vì quyền lợi trẻ, vì sự phát triển toàn diện của trẻ

Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm chính là tạo cơ hội giúp trẻ chủ động học tập và phát triển toàn diện về thể chất, tâm lý, trí tuệ, các mối quan hệ,... bằng nhiều cách thức khác nhau. Qua đó, giáo viên sẽ có những kế hoạch xây dựng bài giảng phù hợp với trình độ và thế mạnh riêng của trẻ. Giáo dục mầm non luôn xoay quanh các mục tiêu nhằm đảm bảo đem lại những cơ hội tốt nhất, tất cả vì quyền lợi trẻ, vì sự phát triển toàn diện của trẻ. Và phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm luôn theo đuổi những mục tiêu thiết thực, đó là: Tạo cho trẻ cảm giác hứng thú trong học tập, phát huy thế mạnh, khả năng của từng trẻ. Đồng thời tạo cho bé có cơ hội hiểu nhiều, biết nhiều và được đánh giá đúng, được tôn trọng.  Luôn hướng tới cơ hội tốt nhất cho sự phát triển toàn diện cho trẻ về tính cách, suy nghĩ và cách ứng xử của trẻ thông qua việc xây dựng những kỹ năng mềm và kỹ năng sống thiết yếu.

CBGV nhà trường đã nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, biết vận dụng để xây dựng kế hoạch tạo môi trường trong nhóm, lớp, ngoài nhóm, lớp, môi trường xã hội thân thiện, tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ phù hợp khả năng, phát huy tính tích cực, khám phá trải nghiệm của trẻ.

Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên các lớp sắp xếp hoạt động chơi cho trẻ phù hợp, linh hoạt để kích thích hứng thú hoạt động vui chơi của trẻ.Trong năm vừa qua nhà trường đã tổ chức chú trọng tổ chức  lễ hội, hội giảng để trẻ có thể được trải nghiệm, được bộc lộ những năng khiếu của bản thân …
GV có nhiều sáng tạo trong việc thiết kế xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Qua đó cảnh quan nhà trường, môi trường vật chất trong ngoài nhóm, lớp có sự thay đổi rõ rệt.


Qua những hoạt động vui chơi ngoài trời các cháu rất vui và hào hứng, nhiều cháu đã có cơ hội để thể hiện bản thân mình rất tốt. Đây là môi trường xã hội an toàn, lành mạnh được quan tâm, tạo điều kiện cho trẻ giao tiếp, trải nghiệm, tự tin và hứng thú trong hoạt động. Trường đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ ở các lĩnh vực khác nhau, giúp trẻ hình thành và phát triển nhân cách.