Trường Mẫu giáo Long Hậu

Hội thi “Bé vẽ tranh” được lồng ghép về nội dung giao thông; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; động vật và thực vật quen thuộc với trẻ

Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và đảm bảo cho trẻ hoạt động tích cực trong trường mầm non là một trong những tiêu chí hàng đầu trong việc thực hiện chương trình. Trẻ mầm non được vui chơi lành mạnh, được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ sức khỏe, nhằm hình thành cho trẻ sự khéo léo, phát triển tư duy, trí tưởng tượng, sáng tạo. Thông qua Hội thi “Bé vẽ tranh” được lồng ghép về nội dung giao thông; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; động vật và thực vật quen thuộc với trẻ. Các nội dung trong Chương trình Giáo dục mầm non, giúp trẻ nhận thức, tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm cuộc sống qua hoạt động vẽ với nhiều hình thức khác nhau, nhằm phát triển thái độ tích cực của trẻ đối với thế giới xung quanh. Đảm bảo môi trường giao tiếp thân thiện, hòa đồng giữa cô và trẻ, giữa trẻ và trẻ. Hãy để trẻ tự lựa chọn và thể hiện ý muốn, cảm xúc và hiểu biết của mình trong hoạt động tạo hình, qua đó giáo viên động viên, khuyến khích để phát huy tính tích cực và sáng tạo của trẻ.