Trường Mẫu giáo Long Hậu

Trường MG Long Hậu tham mưu với UBND xã Long Hậu tăng cường công tác kiểm tra ngoài công lập nhằm tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ công tác chuyên môn cho các điểm tư thục.

 Nhằm tăng cường công tác quản lý giáo dục mầm non ngoài công lập, đoàn kiểm tra xã Long Hậu đã tổ chức kiểm tra hoạt động  của các nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn xã.Tại các nhóm lớp, bước đầu, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất và điều kiện đảm bảo nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, an toàn về tính mạng, thể chất, tinh thần cho trẻ và kiểm tra hồ sơ . Qua kiểm tra, cơ bản các cơ sở đều đáp ứng các điều kiện trong việc tổ chức hoạt động giáo dục mầm non tư thục. Bên cạnh đó, đoàn đã trực tiếp nhắc nhở và yêu cầu chủ cơ sở hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất chưa đảm bảo hoặc chưa đúng quy định để công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu được tốt hơn.

 Kết luận sau kiểm tra tại các nhóm lớp, đoàn xã đã yêu cầu các chủ nhóm lớp thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ. Đồng chí đề nghị các nhóm lớp cần làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt công tác phòng chống tai nạn thương tích đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ nhỏ. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho các bộ phận chuyên môn tiếp tục hướng dẫn cho các nhóm lớp thực hiện đầy đủ về chuyên môn đúng theo quy định; đồng thời sẽ xử lý nghiêm theo quy định đối với các nhóm lớp vẫn còn tiếp tục vị phạm.