Trường Mẫu giáo Long Hậu

Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở mầm non và cơ sở phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Long An.

XEM TẠI ĐÂY: