Trường Mẫu giáo Long Hậu

Trường tổ chức thao giảng cho phụ huynh xem tiết dạy kể chuyện (lớp chồi 1). Lồng ghép chuyên đề Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
Tác giả: MG Long Hậu