Trường Mẫu giáo Long Hậu

Ngày 8/1 trường Mẫu giáo Long Hậu tổ chức thao giảng tiết dạy " Phát triển thể chất" cho phụ huynh xem (Lớp Lá 4). Lồng ghép chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm)


Tác giả: MG Long Hậu