Trường Mẫu giáo Long Hậu

Ngày 8/1/2023 trường MG Long Hậu tổ chức họp Phụ huynh học sinh của lớp và Ban đại diện PHHS nhà trường nhằm trao đổi phụ huynh tình hình học tập của trẻ cũng như công tác NDCSGD trẻ .