Trường Mẫu giáo Long Hậu

Ngày 3/1/2022 Xã Long Hậu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022.Trong một năm công tác, chi bộ Mâu giáo Long Hậu ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.