Trường Mẫu giáo Long Hậu

TRƯỜNG MG LONG HẬU PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Video Long An: Chuyển đổi số mạnh mẽ, hướng tới một Long An Số (https://drive.google.com/file/d/1rlfUqtFjiH_U7ckXd7E5BoAkkttErW3n/view).
2. Video Huyện Cần Giuộc - Long An: Những đổi thay nhờ chuyển đổi số
(https://drive.google.com/file/d/1N-kdKCZIn96YzHfuKR6BcbYVCVzpcisc/view).
Tác giả: Đoàn Thị Kim Ánh Nguồn: Trường Mẫu giáo Long hậu