Trường Mẫu giáo Long Hậu

Ban Chấp Hành Công Đoàn Trường Mg Long Hậu tặng quà cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường nhân dịp Tết Trung Thu