Trường Mẫu giáo Long Hậu

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG MÃU GIÁO LONG HẬU LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2022 - 2025

    Ngày 10/8/2022, Chi bộ Mẫu Giáo Long Hậu đã tổ chức Đại hội Đảng Viên Lần Thứ III, Nhiệm kỳ 2022 - 2025. Với sự tham dự đồng chí Trần Kim Tuyền - Phó Bí Thư- CT HĐND xã cùng toàn thể Đảng viên trong Chi bộ: 14 đảng viên   

    
 
     
    
    
    
   
   
   
   
  
  
  

 
Tác giả: Mẫu giáo Long Hậu Nguồn: Mẫu giáo Long Hậu