Trường Mẫu giáo Long Hậu

Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Lớp Mầm         
                 LỚP MẦM                                                        LỚP CHỒI 1                                                          LỚP CHỒI 2

         
            LỚP LÁ 1                                                          LỚP LÁ 2                                                                  LỚP LÁ 3

LỚP LÁ 4
Qua các hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi các bé được vui chơi, được thường thức các món bánh, nước và trái cây cùng với các bạn. 
Tác giả: Trường Mẫu Giáo Long Hậu