Trường Mẫu giáo Long Hậu

Chương trình " 1 triệu ý tưởng sáng tạo"

                                               
Chủ tịch công đoàn trường mẫu giáo Long Hậu tiến hành phổ biến cho công đoàn viên tham gia " 1 triệu ý tưởng sáng tạo". Qua đây tạo môi trường và cơ hội giúp công đoàn viên có thể tham gia, đóng góp những ý tưởng mới, sáng tạo hơn
 
Tác giả: Trường Mẫu Giáo Long Hậu