Trường Mẫu giáo Long Hậu

Hoạt động của cô và trẻ

        
Nhằm đảm bảo sức khỏe cho các cháu trong  thời gian trẻ học trực tiếp trở lại trường , trường đã tạo điều kiện thuận lợi, môi trường thông thoáng cho cô vá các cháu ra sân tập thể dục  để tăng cường đề kháng phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Tác giả: Trường MG Long Hậu