Trường Mẫu giáo Long Hậu

Công đoàn viên hưởng ứng tuần lễ áo dài nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

                      

Nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8 - 3, công đoàn viên nhà tường hưởng ứng tuần lễ áo dài. Các cô mặc trang phục áo dài để đón trẻ, hướng dẫn trẻ rửa tay và đón trẻ khi trẻ đến trường.
Tác giả: Trường Mẫu Giáo Long Hậu Nguồn: Trường Mẫu Giáo Long Hậu