Trường Mẫu giáo Long Hậu

Công đoàn viên họp mặt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

         
Nhân dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo  Việt Nam 20/11. Công đoàn viên đã có buổi họp mặt nhằm ôn lại truyền cao đẹp của nghề Giáo