Trường Mẫu giáo Long Hậu

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LINH HOẠT TRONG ĐIỀU KIỆN DỊCH COVID-19

      PHÒNG GD&ĐT CẦN GIUỘC                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẪU GIÁO LONG HẬU                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                         
     Số: 108/KH-MGLH                                                                                                              Long Hậu, ngày 29 tháng 9 năm  2021
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC LINH HOẠT TRONG THỜI GIAN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Năm học 2021 – 2022
                                                                                                         
              Căn cứ Quyết định số 8138/QĐ-UBND, ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh Long An, Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An;
            Căn cứ Phương án số 2266/PA-SGDĐT, ngày 27/08/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19
            Căn cứ Công văn số 2399/SGD ĐT-GDTrH ngày 14/09/2021 kế hoạch tổ chức dạy và học linh hoạt năm học 2021-2022 trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19
             Căn cứ KH số 1411/KH-PGDĐT ngày 27/09/2021, KH tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19
             Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, Trường Mẫu giáo Long Hậu xây dựng kế hoạch day học linh hoạt trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid -19 năm học 2021-2022 cụ thể như sau:
 I. Đặc điểm tình hình:
 1. Đội ngũ CB-GV-NV:
- Tổng số CB-GV-NV: 23 (biên chế: 18 ; hợp đồng: 05). Trong đó:
▪ CBQL: 02
▪ Giáo viên: 14
▪ Nhân viên: 07 (Biên chế: 01 Y tế; 01 kế toán; hợp đồng: 01 bảo vệ; 04 cấp dưỡng)
- Trình độ đào tạo CB-GV-NV:
▪ CBQL: trên chuẩn 02/02 (100%);
▪ GV đạt chuẩn: 06/14; trên chuẩn: 08/14 đạt 57,1%
▪ Nhân viên: đạt chuẩn 02/07
 2. Số điểm trường: 01 điểm
- Số phòng học: 07; trong đó phòng kiên cố 07;
- Lớp học:
.  Mầm: 01 lớp 25 trẻ
. Chồi: 02 lớp 60 trẻ
.  Lá: 04 lớp 120 trẻ
  3. Thuận lợi và khó khăn:
  a. Thuận lợi
          - Được sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
- Chương trình GDMN mang tính chất gợi mở, tạo điều kiện cho trẻ phát triển tư duy, tính tích cực và sự sáng tạo của trẻ. Giáo viên dựa vào nhu cầu, sự hứng thú  chọn lựa hoạt động phù hợp với thực tế của lớp.
- Đội ngũ giáo viên trong nhà trường ngày càng được nâng cao hơn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, yêu nghề mến trẻ.
         
          b. Khó khăn:
- Trong tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn ra rất phức tạp, trẻ chưa được đến trường, cô giáo và cháu chưa được trực tiếp gần gũi, cô chưa am hiểu đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mình cũng gây khó khăn trong việc giảng dạy truyền tải kiến thức nuôi dạy chăm sóc giáo dục trẻ.
- Một vài giáo viên lớn tuổi chưa linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ.
4. Khung thời gian năm học 2021-2022
Thực hiện theo Quyết định số 8138/QĐ-UBND ngày 13/08/2021 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành KH thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long An
5. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học linh hoạt
5.1. Phương án 1:
Đến ngày 04/10/2021, tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn ổn định, đơn vị Trường MG Long Hậu sẽ tổ chức cho học sinh học trực tiếp theo kế hoạch thời gian năm học đã được UBND tỉnh phê duyệt:
- Ngày khai giảng 17/09/2021.
- Bắt đầu tuần 1: Từ ngày 04/10/2021 theo hình thức học trực tiếp (nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát).
- Ngày kết thúc năm học trước 15/6/2022.
5.2. Phương án 2:
Đến ngày 04/10/2021, trong điều kiện địa phương thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 thì đơn vị sẽ ưu tiên cho học sinh lớp mẫu giáo 5-6 đến học trực tiếp tại trường với hình thức chia nhỏ lớp.
Các khối chồi, mầm giáo viên chủ nhiệm sẽ tổ chức dạy học trực tuyến tại nhà thông qua ứng dụng zoom. Giáo viên chủ nhiệm chọn những nội dung cốt lõi, phù hợp để phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ cha mẹ trẻ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ ở nhà theo các kênh phù hợp như trang Web của trường, thành lập nhóm trên Zalo, tạo ứng dụng zoom để học ,... Ngoài ra, cần tuyên truyền, cung cấp cho phụ huynh đường dẫn để xem, đọc tài liệu/video “Cẩm nang hướng dẫn phụ huynh về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non khi trẻ ở nhà”….Tuyên tuyền cho phụ huynh thêm các kênh  youtube  có nội dung chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mùa dich….
* Biện pháp:
Đối với trẻ 3, 4 tuổi:
Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp chồi, mầm thực hiện quay các đoạn video theo nội dung kế hoạch giáo dục cốt lõi của nhà trường gửi về cho phụ huynh hướng dẫn trẻ tại nhà; thông qua nhóm zalo lớp, trang thông tin điện tử của nhà trường.
Giáo viên chủ nhiệm nắm bắt tình hình sức khỏe trẻ thường xuyên.
Đối với trẻ 5 tuổi:
- Thực hiện chia 4 lớp lá gồm 120 trẻ thành 07 lớp, mỗi lớp học từ 16-17  trẻ, 07 phòng học, tổ chức học 01 buổi (mỗi lớp 01 giáo viên phụ trách)
- Thực hiện đo thân nhiệt trong giờ đón và trẻ trẻ tại cổng trường, cho trẻ rửa tay theo quy trình 6 bước trước khi vào lớp.
- Trẻ đeo khẩu trang từ nhà đến trường, trong lớp học và từ trường về nhà.
- Đề nghị giáo viên thực hiện nghiêm túc trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo vệ sinh phòng học, vật dụng hàng ngày; thực hiện test cho giáo viên định kì vào thứ 6 hàng tuần.
* Nếu trường tổ chức bán trú đối với lớp 5 tuổi, phân công 02 GV/lớp
- Trẻ đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà.
- Khi tổ chức bán trú, bố trí sắp xếp chỗ ngồi cho trẻ ăn, chỗ cho trẻ ngủ đảm bảo khoảng cách.
- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh theo nguyên tắc 5K, thực hiện cho trẻ phân nhóm nhỏ để tổ chức các hoạt động.
- Thực hiện theo kế hoạch giáo dục dạy học trực tiếp của nhà trường.
5.3. Phương án 3:
Đến ngày 04/10/2021, trong điều kiện địa phương thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và các văn bản của UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid -19 cho trẻ tạm dừng đến trường đơn vị sẽ áp dụng các biện pháp sau:
* Biện pháp:
- BGH chỉ đạo, phân công giáo viên chủ nhiệm từng lớp thông qua số điện thoại cung cấp kết bạn tạo nhóm zalo 100% phụ huynh tham gia: thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh thực hiện chế độ sinh hoạt đảm bảo an toàn cho trẻ, thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý, tổ chức cho trẻ hoạt động vui chơi, chăm sóc sức khỏe học tập tại nhà phù hợp với từng độ tuổi trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid - 19.
- Giao Tổ khối chuyên môn phân công cụ thể giáo viên chủ nhiệm từng khối lớp quay các Video trực tiếp từng hoạt động có nội dung kiến thức về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ trong thời gian phòng chống dịch bệnh cho trẻ tại nhà; các video đó phải được duyệt trước khi gửi tuyên truyền cho phụ huynh dạy trẻ.
+ Yêu cầu giáo viên khi quay Video cần phải chọn học liệu phù hợp với từng độ tuổi, có nội dung phù hợp với các lĩnh vực giáo dục trong Chương trình giáo dục mầm non, đảm bảo tính tích hợp, lồng ghép chuyên đề hỗ trợ phát triển toàn diện ở trẻ.
+ Hình thức tổ chức dạy học cho trẻ cần đa dạng, linh hoạt, lựa chọn nội dung phù hợp với mục tiêu của từng độ tuổi, phù hợp với điều kiện thực tế của trẻ khi ở nhà. Cụ thể: Quay Video thể hiện rõ các nội dung sau:
* Đối với trẻ 3 +4 tuổi:
          - Giáo viên cần lựa chọn những nội dung cốt lõi, cần thiết phù hợp với trẻ của lớp mình để phụ huynh hướng dẫn trẻ tại nhà, phát triển toàn diện cho trẻ, lựa chọn những nội dung, những kĩ năng cơ bản từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Dạy trẻ về một số kĩ năng sống như biết chào hỏi lễ phép, ứng xử văn minh, dạ thưa.. cầm bằng hai tay, tránh những nơi nguy hiểm,….. cung cấp cho trẻ một số kĩ năng đơn giản như: Trẻ biết tự cởi quần áo, biết tự cầm muỗng xúc cơm ăn, Trẻ biết đi vệ sinh, biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, biết rửa tay thường xuyên bằng xà phòng để phòng tránh dịch bệnh….
+ Video có nội dung tuyên truyền về kiến thức nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ qua thực hiện chế độ sinh hoạt đảm bảo an toàn, đảm bảo chế độ ăn dinh dưỡng hợp lý qua các món ăn dinh dưỡng, đảm bảo đầy đủ các chất: đạm, béo, bột đường.., vệ sinh ATTP giúp trẻ có sức khỏe tốt.
+ GV cần lựa chọn các bài tập thể chất nhẹ nhàng phù hợp với độ tuổi có nội dung rèn luyện sức khỏe trẻ, tăng cường đề kháng cho trẻ trong thời gian nghĩ dịch bệnh…
* Đối với trẻ 05 tuổi:
- Giáo viên cần lựa chọn những nội dung phù hợp với trẻ qua từng chủ đề, giúp trẻ phát triển toàn diện về 5 lĩnh vực: thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm kĩ năng xã hội và thẩm mĩ… ưu tiên tổ chức các hoạt động giáo dục giúp trẻ đạt được những kết quả mong đợi, đảm bảo trẻ đạt tất cả các chỉ số theo mục tiêu đưa ra của từng chủ đề cụ thể. Ví dụ:
+ Video lồng ghép dạy cho trẻ một số chuyên đề như về kĩ năng sống: dạy trẻ biết tự phục vụ bản thân như: vệ sinh cá nhân, tự xúc cơm ăn không vun vãi thức ăn ra ngoài, biết mời cô mời bạn cùng ăn, biết chia sẻ hợp tác khi chơi với bạn, biết rửa tay bằng xà phòng, biết đeo khẩu trang khi ra đường phòng chống dich bệnh…
+ Video cung cấp kiến thức giáo dục phát triển thể chất: lựa chọn các bài tập thể dục phù hợp với trẻ vừa sức, cân đối để trẻ vận động nhịp nhàng, thể hiện sự khéo léo linh hoạt cân đối của đôi bàn chân và đôi tay nhanh nhẹn…
+ Video cung cấp kiến thức giáo dục phát triển ngôn ngữ: lựa chọn các bài thơ, câu chuyện gần gũi với trẻ để dạy trẻ tính giáo dục lễ giáo cũng như thông qua kĩ năng sống, những hành vi ứng xử văn minh trong giao tiếp hằng ngày của trẻ khi giao tiếp với người lớn và mọi người xung quanh, biết tránh nơi nguy hiểm, biết thông tin cá nhân như tên, tuổi, người thân, số điện thoại. .về bản thân trẻ. Lựa chọn chữ cái, chữ số phù hợp với độ tuổi…cũng như dạy trẻ biết đọc, viết, tư thế ngồi,  kĩ năng cầm bút của trẻ…
+ Video có nội dung giáo dục về chế độ dinh dưỡng hợp lý, chế độ sinh hoạt an toàn, ăn uống vệ sinh ATTP, ngoài ra cần cung cấp thêm cho trẻ ăn uống thế nào cho đủ chất và tránh trường hợp béo phì và suy dinh dưỡng, cung cấp Vitamin C cho cơ thể qua uống nước cam, chanh..luôn giữ ấm tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.
+ Video lồng ghép giúp trẻ hiểu được việc phòng chống dịch bệnh trong thời  gian ở nhà: giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không nên ra ngoài, không tập trung đông người, nghe lời bố mẹ…Ngoài ra, cần tuyên truyền, cung cấp cho phụ huynh đường dẫn để xem, đọc tài liệu/video “Cẩm nang hướng dẫn phụ huynh về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non khi trẻ ở nhà”….Tuyên tuyền cho phụ huynh thêm các kênh  youtube  có nội dung chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mùa dich….
III. Tổ chức thực hiện:
1. Đối với nhà trường
- Xây dựng và triển khai kế hoạch dạy học linh hoạt phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 của địa phương và theo chỉ đạo của UBND huyện. Đảm bảo kết thúc năm học 2021-2022 theo khung thời gian của UBND tỉnh đến toàn thể CBGV.
- Phó hiệu trưởng lựa chọn nội dung cốt lỗi nhưng phải phù hợp độ tuổi, chủ động hướng dẫn cụ thể các nội dung và phương án dạy học đến giáo viên các khối, trong đó bảo đảm mục tiêu từng độ tuổi.
- Phê duyệt kế hoạch dạy học của các tổ chuyên môn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các tổ chuyên môn.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình GDMN phù hợp với tình hình thực tế.
2. Đối với Tổ khối chuyên môn
- Dựa vào kế hoạch của nhà trường, xây dựng kế hoạch dạy học linh hoạt phù hợp phù hợp tình hình của tổ.
- Triển khai, phân công cụ thể rõ ràng cho từng giáo viên cách thức thực hiện từng hình thức dạy; gởi kế hoạch hoạt động rõ ràng, cụ thể của tùng khối lên BGH duyệt và thực hiện nghiêm túc kế hoạch này trong thời gian phòng chống dịch bệnh.
- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của giáo viên trong tổ.
3. Đối với GVCN của từng khối lớp
- Cùng với khối trưởng xây dựng nội dung dạy học linh hoạt cho khối của mình.
- Bản thân chủ động kết nối với phụ huynh của lớp mình qua các hình thức: zalo nhóm, lớp sao thuận tiện để tuyên truyền.
-  Căn cứ tình hình thực tế của lớp lựa chọn những nội dung phù hợp để phối hợp thực hiện. Giáo viên các khối lớp thực hiện hiệu quả, chất lượng các nội dung giáo dục theo các phương án đảm bảo hoàn thành chương trình năm học. Ngoài các video của PDG gửi về tuyên tuyền cho phụ huynh, giáo viên có trách nhiệm đầu tư, tư duy sáng tạo, linh hoạt hình thức dạy và học thêm đa dạng, phong phú về nội dung, cũng như trang bị, cung cấp thêm các kiến thức cho trẻ xây dựng các Video hay, nôi dung đa dạng, phong phú nhưng phải phù hợp với độ tuổi như kế hoạch trên, để hỗ trợ, hướng dẫn phụ huynh trong việc nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ tại nhà trong thời gian dịch bệnh Covid-19.
Trên đây là kế hoạch giáo dục dạy học linh hoạt trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid -19 năm học 2021 – 2022 của trường Mẫu Giáo Long Hậu./.
       
Nơi nhận:                                                                          - Phòng GD&ĐT (b/c);                                                    
- Tổ chuyên môn, GV (thực hiện);
- Lưu: VT.
 
 
                                    KT. HIỆU TRƯỞNG
                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                   Đoàn Thị Kim Ánh
 
 
                                                                              Duyệt của Phòng GD&ĐT